Dags för kärnkraften att ‘komma ut’!

Nuclear pride

Sveriges Kärntekniska Sällskap, SKS, ska delta i evenemanget Nuclear Pride Fest i tyska München den 21 oktober. Syftet med ”festen” är att samla positiva krafter kring kärnkraften i Europa och rädda kärnkraft, bl.a. i länder som Tyskland, Spanien och Belgien. Initiativet drivs av så kallad Nuclear Pride Coallition. Ni kan läsa mer om hela intiativet genom att klicka här.

Vid ett kick-offmöte i Amsterdam deltog två delegater från Sveriges Kärntekniska Sällskap och här kommer ett referat därifrån skrivet av Carl Berglöf.

Som utlovat vid mötet vi hade med ”Fokalpunkt för nationell kärnkraftskommunikation” kommer här en rapport från kärnkraftsmötet i Amsterdam i helgen. Undertecknad deltog som representant för SKS och WiN Sverige. Min personliga uppfattning är att det här blir ett mycket bra sätt att få uppmärksamhet kring kärnkraftens förtjänster i ett för kärnkraften kritiskt område i Europa. Om det får tillräckligt med uppmärksamhet kan det påverka synen på kärnkraften i andra länder och inom EU. Det blir en spännande höst!

Under helgen den 1-2 sep bjöd den amerikanska tankesmedjan Environmental Progress in kärnkraftsvänliga röster i Europa för att planera en gemensam aktion. Syftet var att fylla det tomrum av frånvaro av kärnkraftsvänliga röster som finns i Europa för att ”rädda Europas kärnkraft” undan bilan i länder såsom Tyskland, Spanien och Belgien. Vid mötet deltog runt 50 personer, främst från länder som på olika sätt hotas av nedläggning av reaktorer, samt representanter från Environmental Progress och Generation Atomic.

Under den första dagen diskuterades det politiska läget i olika länder och inom EU och behovet av kraftsamling. Utan att här redovisa karakteristik för olika länder kunde vid mötet en rad gemensamma faktorer konstateras:

Faktaresistens i flera läger såsom hos allmänhet och inom politik
Samband mellan förnybart och fossil industri
Kärnkraft uppfattas som tabu
Det finns ett starkt stöd för klimatåtgärder
Kärnkraft betraktas som något ”förlorat” vilket leder till passivitet
Kärnkraft har ofta starkt stöd hos högerextrema partier
Kärnkraftsbolag uppvisar ingen stolthet över sina tillgångar
Kärnkraftsmotstånd drivs av rädsla, kärnkraftförespråkande drivs av välgrundad fakta
Behovet av att skapa någon form av gemensam aktion ansågs av deltagarna vara:

Altruistiskt, för att minska fattigdom och skapa en bättre värld för kommande generationer
Klimatet
Säkra tillgången på el, security of supply
Klok förvaltning av befintliga tillgångar, dvs ej förtida stängning
Fortsatt teknikutveckling inom kärnteknik, på samma sätt som inom andra områden
Moraliskt behov att ge korrekt upplysning kring kärnkraft och risker med strålning
Gruppen ansåg att den tänkta aktionen bör ha följande attribut:

Överraskande
Tankeväckande
Humoristisk
Varm och välkomnande

Dvs, inte vara baserad på att vara emot något eller attackera någon/något, utan att i positiv och inkluderande anda belysa möjligheter. Under dag 2 diskuterades vad som konkret ska göras. Flera målgrupper, länder och syften diskuterades, men gruppen enades kring följande aktion:

Vad: Nuclear Pride Fest
Var: München, Tyskland
När: den 21 okt

Syftet är att engagera och uppmuntra alla som är kärnkraftspositiva att ”komma ut” och våga berätta om sin inställning till kärnkraft och varför den är så viktig. Det förtryck som finns mot kärnkraften i flera länder, och kanske främst i Tyskland, liknar det som hbtq-personer varit/är utsatta för. Genom att koppla aktionen till ”Pride” kopplas inte aktionen till någon tydlig politisk vänster-höger-skala. Anledning till valet av Tyskland är givetvis det starka motstånd som finns där mot kärnkraft. Om det finns ett litet hopp att lyckas vända motståndet i Tyskland står hoppet till Bayern-regionen. Där finns stora frågetecken kring effektförsörjningen när kärnkraften stängs och beslut om reaktorn Isar-2 ska fattas i november. Ett nytt styre väljs i Bayern i mitten av oktober och med denna aktion finns möjlighet att belysa kärnkraften på ett positivt sätt innan det nya styret ska fatta sitt beslut. Aktionen handlar inte bara om att bevara Isar-2 utan även om att belysa kärnkraftens roll för klimatet och energiförsörjningen generellt.

Tillägget ”Fest” kopplar an till ”Oktoberfest” som äger rum veckorna innan.
Tanken är att göra det till ett familjeevenemang med barnaktiviteter och möjligheter för allmänheten att träffa experter inom kärnkraft. Detta ska ramas in av kulturella evenemang på t.ex ett torgområde eller liknande. Detaljer kring evenemanget kommer senare.

Planen är att särskilt uppmuntra kärnkraftsanställda att delta för att visa sitt stöd för kärnkraften och även ta med sina vänner. På så vis kan en stor mängd människor ansamlas. Förmodligen anordnas en skyltfest kvällen innan för dem som vill ha ett plakat med något budskap på.

Avsändare för aktionen blir Nuclear Pride Coalition som består av de individer/organisationer som på något sätt ställer sig bakom initiativet. Det handlar alltså inte om samarbete eller att man måste ställa sig bakom någon värdorganisations agenda. Syftet är att samla så många som möjligt för att uppnå mångfald och för att lyckas måste alla gör sitt i respektive land. Organiserandet av det praktiska på plats i München sköts av den tyska skeptikerföreningen (Society for the Scientific Investigation of Parasciences, systerförening till svenska Vetenskap & Folkbildning).

Dela gärna med er av denna information till de som ni tror är intresserade! Budskapet når ut om det blir stor uppslutning. Jag svarar gärna på frågor om ni undrar något!

Calle Berglöf
carl.berglof@energiforetagen.se

Kan ej kommentera.