Den tyska avvecklingen av kärnkraft

Även i Tyskland har man nu beslutat om en politiskt styrd avveckling av kärnkraften. Till priset av att inte längre sätta politiska käppar i hjulet för den tyska kärnkraften, utan låta den producera sin miljövänliga el utan sådana störningar har man köpt en begränsning av kärnkraftens politiska livslängd till 32 års elproduktion.

Förbundsregeringen har alltså lovat att inte komma med några nya pålagor t.ex. i form av nya säkerhetspålagor, ekonomiska pålagor som skatter och avgifter, eller andra politiska eller ekonomiska s.k. ”styrmedel”. I utbyte mot att slippa dessa ständiga politiska störningar av verksamheten har industrin gått med på att begränsa produktionen i kärnkraftverken till 32 års produktion.

Det är uppenbart att när dessa kärnkraftverk skall ersättas med annan elproduktion kommer det att bli kol, olja och gas som blir ersättningen. Vi har ju redan sett hur ”de gröna” i Tyskland har gått med på att riva en hel medeltidsby, inkl. en kyrkogård, för att kunna bryta brunkol till elproduktion.

Detta förfarande i Tyskland är, på samma sätt som den svenska avvecklingen av Barsebäck, ett svek mot miljön och ett hot mot människors hälsa. Efterhand som kärnkraften avvecklas när den når sin politiska livslängd kommer den att ersättas med kraftslag som ger mycket värre föroreningar, och hotar både miljön, klimatet och människors hälsa.

Vi vill också påpeka att Tyskland och Sverige skiljer sig från resten av världen där inställningen till kärnkraft blivit alltmer positiv efter hand som man insett kärnkraftens betydelse för att t.ex. begränsa koldioxidutsläppen . Detta gäller framför allt USA där drifttillstånd förlängts, forna Sovjetblocket och Asien. F.n. är 38 nya reaktorer under byggnad (IAEA mars 2000).

För närmare upplysningar kontakta
Nils-Erik Nilsson 070-676 70 92

Docent Ragnar Hellborg 070-607 76 44

Kan ej kommentera.