Miljövänner För Kärnkraft delar ut Årets Tavla till Göran Persson, Lennart Daleus och Gudrun Schyman

Föreningen Miljövänner för Kärnkraft avhöll sitt årsmöte lördagen den 18 mars.

Docent Ragnar Hellborg, Lund, omvaldes till ordförande och Professor Gunnar Walinder, Stockholm, utsågs till hedersledamot.

Årsmötet antog också enhälligt följande uttalande:

Det är nu tydligt att den politiskt beslutade stängningen av Barsebäck har gett en ökad elimport. Den miljövänliga energin från Barsebäck har väsentligen bytts ut mot dansk kolkraft. Detta ger varje timma utsläpp av:

  • 1700 kg svavel
  • 860 kg kväveoxider
  • 560 000 kg koldioxid

Förutom det pris vi betalar för energin från Danmark får vi betala med försurade sjöar och marker, hälsoproblem för människor och ökade bidrag till de globala koldioxidutsläppen.

Miljövänner För Kärnkraft uppmanar den svenska regeringen att begrunda Årets Tavla och ta till sig vad den så tydligt visar/medför och rätta till det historiska misstaget genom att omgående återge Barsebäck sitt drifttillstånd.

Årets Tavla 1999
Klicka på tavlan för en större bild

För närmare upplysningar kontakta
Docent Ragnar Hellborg 0709-70 00 55

Nils-Erik Nilsson 070-676 70 92

Kan ej kommentera.