Energiöverenskommelsen 10 juni 2016

tisdag 20 september, 2016

Bilagt dokument är pressmeddelandet så som det publicerades på regeringskansliet på dagen då energiöverenskommelsen kungjordes. Som synes är dokumentet inte undertecknat och ska väl närmast ses som just en politisk överenskommelse utan juridisk bindning. (Läs dolumentet här)

Dokumentet kan även nås hos regeringskansliet via följande länk (klicka här)

Att denna överenskommelse kom till innan den av Ibrahim Baylan tillsatta Energikommissionen var klar med sitt arbete är oklart. Innan kommissionen var tillsatt skrev MFK ett öppet brev till Regeringen, där vi påpekade vikten av att kraftslagens egenskaper noga studeras för att kunna jämföra dem förutsättningslöst. (klicka här).

Utsläpp från förbränning mycket farligare än strålning

måndag 19 september, 2016

Av Lars Wiegert, MFK sekr.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör sju miljoner människor varje år i förtid på grund av luftföroreningar från fossil- och biobränslen. (se http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/). Av de sju miljonerna dödsfallen beror hälften vardera från fossil- respektive biobränslen. Läs hela inlägget…

MFKs remissyttrande över Betänkande SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle

måndag 25 juli, 2016

Diarienr: Ku2016/00504/D Läs hela inlägget…

MFKs yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

måndag 25 juli, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle.
Ärende: SSM 2015-1683 Läs hela inlägget…

MFKs yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan

måndag 25 juli, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab
Ärende: SSM 2015-2519. Läs hela inlägget…

MFKs remissyttrande över Införande av strålskyddsdirektivet (213/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

måndag 25 juli, 2016

Ärende: SSM 2014-1921 Läs hela inlägget…

Annons Ny Tid, Stockholmstidningen juni 2016 samt AIP Almedalsnumret

fredag 10 juni, 2016

NyTid o Sthlmstidn 2016-06

Förklaringar till påståendena framgår nedan Läs hela inlägget…

Kärnkraft, Risker och utveckling

torsdag 28 april, 2016

Av Nils-Erik Nilsson

Det är nu på tiden att alla seriösa medier släpper skräckscenarierna, tar sitt ansvar och ger korrekta beskrivningar av strålning och kärnkraft. Våga också jämföra olika risker i samhället. Då blir det tydligt hur små riskerna med kärnkraft är och vilken nytta den gör genom att minska den mycket farligare eldningen med fossil- och biobränsle. som förkortar livet på miljontals människor varje år. Läs hela inlägget…

Ett exempel på medial desinformation

lördag 16 april, 2016

Lars Wiegert, MFKs sekr.

Så var det dags igen. Lagom till årsdagen av tsunamikatastrofen dyker de upp, alla dessa olyckskorpar som vill skrämmas om den sk kärnkraftskatastrofen. Den verkliga katastrofen, jordbävningen med den åtföljande tsunamin, som dödade nästan 20.000 personer tycker de inte är intressant alls. I stället gottar de sig genom att försöka ge sken att dödsfallen berodde på Fukushima. Vad annars vill man t.ex ha sagt med följande skruvade ingress? Läs hela inlägget…

Smart metod för att klara effektbalansen?

lördag 27 februari, 2016

Det florerar en nästan hysterisk uppsjö av hugskott om hur man tror sig ha hittat den slutgiltiga lösningen för att klara stabil elkraftförsörjning med enbart sk förnybar energi. Hittills har det mesta av energidebatten handlat om energibalans utsmetad över året, medan enstaka fackkunniga som vet att det inte räcker, inte lyckats överrösta det högljudda sorlet av besservissrar. Nu börjar det dock bli alltmer känt att ett elkraftsystem bara kan fungera om det råder ständig balans mellan inmatad och förbrukad effekt och till denna effektbalans ger de väderberoende kraftkällorna såsom sol och vind obetydliga bidrag. Läs hela inlägget…